Stadgarna för SWERMA fastställdes första gången den 3 februari 2003 och har därefter ändrats den 21 april 2005, den 29 mars 2007, den 27 mars 2008 och den 14 mars 2013.

Aktuella stadgar för SWERMA 2013-03-14