Stadgar för SWERMA fastställda första gången den 3 februari 2003, därefter ändrade den 21 april 2005, den 29 mars 2007, den 27mars 2008, den 14 mars 2013 och den 19 mars 2020.

Stadgar-för-Swedish-Risk-Management-Association-2020-03-19