Givande heldag om Enterprise Risk Management

Den 20 februari samlades runt 90 personer på Handelshögskolan i Göteborg för en heldag med temat värdeskapande Enterprise Risk Management (ERM).

SWERMA stod som arrangörer tillsammans med Handelshögskolan, AB VOLVO OCH KPMG. Under dagen kunde deltagarna lyssna till intressanta talare och flera internationella gäster var på plats.