2017-09-25 till 2017-09-26   00:00   Stockholm

Kurs

Utbildningen ger en genomgång av svensk, nordisk och internationell försäkringsmarknad med fokus på hur försäkring används som riskhanteringsverktyg.

Riskhantering med hjälp av försäkringar och försäkringsprogram sker på en alltmer internationaliserad och mogen marknad, för traditionella såväl som nya försäkringsområden och risker, såsom till exempel cyberrisker.

Utbildningen ingår också i Certifieringen för internationella risk managers och kan studeras i kombination med andra utbildningar. I kurspriset ingår ett certifieringstest.

Läs mera om kursen Risktransferering och försäkring här, där du också kan anmäla dig.

Kursen är en av två olika inriktningar av Påbyggnad på Diplomerad Risk Manager.
Medlemmar i SWERMA erhåller 15% rabatt på ordinarie kurspris.

Den andra inriktningen är Riskvärdering och modellering.