2017-10-16 till 2017-10-17   00:00   Stockholm

Kurs

Ger dig en gedigen genomgång av olika beräkningsmodeller vid bedömning och hantering av olika risker.

Utbildningen ger en genomgång av kvantitativ analys och beräkningsmodeller för bedömning och värdering av risk. Målet är att deltagarna dels ska få en teoretisk grund kring kvantitativ riskberäkning men även att de ska få en användbara och praktiska metoder för bedömning och värdering av risk. Utbildningen ingår också som utbildningsmodul inför Certifiering för europeiska risk managers. I kurspriset ingår också ett certifieringstest.

Läs mera om kursen Riskvärdering och modellering här, där du också kan anmäla dig.

Kursen är en av två olika inriktningar av Påbyggnad på Diplomerad Risk Manager.
Medlemmar i SWERMA erhåller 15% rabatt på ordinarie kurspris.

Den andra inriktningen är Risktransferering och försäkring.