Diplomerad Risk Manager 3+3 dagar

16sep

Kvalificerad kompetensutveckling för Risk Managers

Datum

Del 1: 16 – 18 september, 2015
Del 2: 14 -16 oktober, 2015
Anmälan görs till alla 6 dagarna.

Om kursen

Detta diplomprogram syftar till att belysa den komplexa roll en riskmanager innehar och utveckla dennes kompetens i att verka som risk manager i det egna företaget. Programmet omfattar allt från rena verksamhetsstyrningsfrågor till styrande regelverk och organisering av riskfunktionen med tillhörande best practice i tillämpning och implementering. Syftet med programmet är att ta ett helhetsgrepp över risk management rollen och utifrån vissa gällande standarder ge deltagarna en stabil kunskapsbas i det fortsatta arbetet och prak¬tiskt användbara metoder, som direkt kan användas och integreras i ordinarie verksamhetsstyrning.

Programmet omfattar totalt sex dagar (3+3) där de första tre dagarna utgör basen för utbildningen och de avslutande tre mera ”knyter ihop säcken” genom att fokusera på praktisk riskhantering, best practice och tillämpningsövningar. Programmet kan delas upp i två huvudområden: ”Governance, Organisation och Ledarskap” och ”Enterprise Risk Management”.

Till dessa huvudområden har vi sorterat in fem underkategorier som vi valt att kalla: Verksamhetsstyrning, Ramverk och Standarder, Riskaspekter, Riskkom¬munikation samt Riskhantering. Programmet kommer att omfatta förstudier och hemuppgifter vilka kommer att syfta till att stödja ett kortare projektarbete där deltagarna själva lyfter en egen verksamhetsutmaning. I övrigt kan den pedagogiska processen kan beskrivas som en tratt där vi inleder med att lägga en bred bas genom ge ett företagsledningsperspektiv på risk manager funktionen och hur en riskmogen organisation arbetar med denna i sin affärsutveckling.

Programmet fokuserar på risk managerrollen och innehåller:
• Verksamhetsstyrning
• Ramverk och Standarder
• Riskaspekter
• Riskkommunikation
• Riskhantering

Kursavgift

42 000 kr exkl. moms.
Medlem i SWERMA erhåller 15% rabatt på ordinarie kursavgift.

Kurskatalog

Läs mer om kursen i bifogat dokument SWERMA Kurser&Program 2015!

Kursadministratör

SWERMA & IFU
Marcus Feldt, kontaktsida

Samarbete med

Risk management, riskhantering och förtroendeskapande riskkommunikation.

Risk management, riskhantering och förtroendeskapande riskkommunikation.

 

 

Plats

City Life Conference Center
Adress: Sveavägen 63
Stockholm
Karta:


Onlinebokning är inte tillgängligt för detta event.

Bifogade dokument