Diplomerad Risk Manager

2sep

Beskrivning
Diplomprogrammet syftar till att ge deltagarna en bred och gedigen kunskapsbas och skapa förutsättningar för att utveckla ett fungerande riskramverk i olika typer av organisationer.

Bredden i programmet ska belysa den komplexa roll som riskmanagers och andra riskägare har, ge en insikt kring best practice inom olika områden samt problematisera kring olika utmaningar.

Programmet omfattar sex dagar och fokuserar på praktisk riskhantering, best practice och övningar. Innehållet kan delas upp i ämnesområdena: verksamhetsstyrning, ramverk och standarder, riskaspekter, finans/försäkringsrisk, praktisk riskhantering och projektrisk.

Programmet kommer att vara interaktivt och uppbyggt av teoretiska pass som varvas med erfarenhetsåterföring, diskussioner och praktiska övningar med exempel från olika företag. Föreläsarna arbetar aktivt med olika aspekter av riskhantering och verksamhetsstyrning där programledaren också för programmet framåt så att den pedagogiska processen känns naturlig och eventuella överlappningar undviks. Programmet är också i många delar ämnesmässigt anpassat för deltagare som i förlängningen vill genomgå internationella certifieringstest.

För vem
Programmet passar såväl privat som offentlig sektor. Viktiga målgrupper är risk managers, men även CFO, CRO, controllers, jurister, compliance officers och ansvariga för revision är lämpade att delta. För att kunna tillgodogöra dig utbildningen bör du ha arbetat med riskhanteringsfrågor i ett par år.

Mål och resultat
Detta diplomprogram belyser den komplexa roll som risk managers och andra riskägare har som nyckelfunktioner i företaget. Programmet omfattar allt från rena verksamhetsstyrningsfrågor och regelverk till organisering av riskfunktionen inklusive best practice för implementering. Vi ger deltagarna en stabil kunskapsbas och metoder som direkt kan integreras i verksamheten.

Fakta:
Aktuella programstarter:
2-4 september + 29 september-1 oktober
Ort:
Stockholm
Datum:
02 september – 01 oktober 2020
Språk:
Svenska
Pris:
49 500 SEK (Ex moms)
Medlemmar i SWERMA erhåller 10% rabatt på kurspriset

Plats

Executive Conference Center IFL
Adress: Sveavägen 63
Stockholm
Karta:


Boka dig

Bokning hanteras på en extern webbplats.