Diplomerad Risk Manager

21mar

Datum: 21-23 mars + 23-25 april, 2018
Ort: Stockholm
Språk: Svenska
Pris: 48 000 SEK (Ex moms)
Medlemmar i SWERMA erhåller 15% rabatt på ordinarie kurspris.
Gå gärna in på
www.swerma.se för ansökan om medlemskap.

Programmet omfattar sex dagar där de första tre utgör basen och de avslutande tre fokuserar på praktisk riskhantering, best practice och övningar.
Innehållet kan delas upp i fem kategorier: verksamhetsstyrning, ramverk och standarder, riskaspekter, riskkommunikation och riskhantering. Lärandeprocessen omfattar förstudier, hemuppgifter, föreläsningar och diskussioner.

För vem

Programmet passar såväl privat som offentlig sektor. Viktiga målgrupper är risk managers, men även CFO, CRO, controllers, jurister, compliance officers och ansvariga för revision är lämpade att delta. För att kunna tillgodogöra dig utbildningen bör du ha arbetat med riskhanteringsfrågor i ett par år.

Mål och resultat

Detta diplomprogram belyser den komplexa roll som risk managers och andra riskägare har som nyckelfunktioner i företaget. Programmet omfattar allt från rena verksamhetsstyrningsfrågor och regelverk till organisering av riskfunktionen inklusive best practice för implementering. Vi ger deltagarna en stabil kunskapsbas och metoder som direkt kan integreras i verksamheten.

Plats

Executive Conference Center IFL
Adress: Sveavägen 63
Stockholm
Karta:


Boka dig

Bokning hanteras på en extern webbplats.