Andreas von der Heide

 

Hur hanteras de nya risker som bland annat Rysslands invasion av Ukraina och den försämrade relationen mellan Kina-USA medför?

 

En övergripande genomgång över hur bland annat Rysslands invasion av Ukraina och en försämrad relation mellan Kina och USA kan komma att påverka den geopolitiska spelplanenen under lång tid framöver. Det som tidigare omöjligt kunde ske, är numer en verklighet med nya risker som alla bolag behöver anpassa sig till för att fortsatt kunna vara konkurrenskraftiga på dagens och morgondagens marknad. Utifrån den presenterade geopolitiska bilden, hur kan en affärsinriktad riskavdelning bidra till bolagets strategi och öka riskmedvetenheten?

Andreas von der Heide grundade tillsammans Erik Belfrage, Jan Nygren och Michael Sahlin 2011 Consilio International AB, ett svenskt konsultföretag som verkar internationellt i skärningspunkten mellan geopolitik, geoekonomi och affärsstrategi. Andreas som är militärhistoriker och geopolitisk analytiker har under 25 år agerat som rådgivare åt svenska bolagsledningar, styrelser och ägare. Detta i sina VD-roller på Consilio och Näringslivets Internationella Råd (NIR).

 

Risk Forum 2023