SWERMA på “Hemma-hos” besök i Atlas Copcos testgruva

28 risk managers välkomnades den 29 januari till Atlas Copcos tidigare testgruva för att lyssna till 2019 års Gustaf Hamilton-stipendiat Robert Hallberg, som bjudit in till en “Hemma-hos”.

Robert Hallberg tilldelades stipendiet med motiveringen ”Med stoiskt lugn, ödmjukhet och pondus har Robert Hallberg förvandlat Atlas Copcos riskarbete från undandskymt och rudimentärt till att vara professionellt och helt integrerat i verksamheten”.

Seminariet ägde rum i det underjordiska oratoriet “The Hall” som finns i anslutning till den testgruva som är belägen under Atlas Copcos huvudkontor. Under promenaden dit fanns det möjlighet att se en spännande utställning om Atlas Copcos historia och en produktutställning.


Tillsammans med Group risk manager Oscar Bergqvist berättade Robert Hallberg om hur Atlas Copco arbetar med risk management och försäkring inom Atlas Copco och den riskkultur som över tid vuxit fram i koncernen.

Under seminariet blev det mycket dialog om hur man styr riskarbetet i en decentraliserad organisation, hur Atlas Copco har utvecklat en Loss Prevention Standard som beskriver Atlas Copcos Group risk appetite och hur Enterprise Risk Management processen ser ut.

Dagen avslutades med lätt middag, med många diskussioner och ett givande utbyte bland deltagarna, där och alla betonade det stora värdet av nätverket.

Gustaf Hamiltons RM-stipendium delas ut till den eller de personer som gjort värdefulla insatser såväl ekonomiskt som funktionellt och då har visat god förmåga i uppbyggnad och ledning av en riskhanteringsfunktion, eller främjat forskning, utveckling och utbildning och därmed har höjt riskhanteringens anseende och betydelse här i landet.