Risk Forum 2020 inställt – webbinarium i höst

Risk Forum 2020 ställs in med anledning av den pågående coronapandemin. Under september månad kommer Swerma istället arrangera webbinarium där flera av talarna som skulle ha presenterat på Risk Forum 2020 kommer att hålla sina presentationer.

SWERMA har in i det sista försökt hitta alternativ för att kunna genomföra konferensen, men på grund av ovissheten som råder och vilka rekommendationer som kommer att gälla vid tidpunkten för konferensen, ser SWERMA ingen annan utväg än att ställa in. Istället kommer konferensen att arrangeras i mars 2021.

SWERMA kommer dock att erbjuda en rad webbinarum där flera av talarna som skulle ha presenterat på Risk Forum 2020 kommer att hålla sin presentation online. Tanken är att detta skall ske veckovis under september månad, med start den 2 september. Läs mer och anmäl dig via kalendariet!