, Inlagd av: Michaela Strand Persson

Kategoriserad i: Aktuellt, Konferens, Risk Forum

The Big Four!

Förutom två breakout sessions har vi även fyra helsalsföreläsningar att se fram emot under Risk Forum 2019. Vi kommer få höra mer om styrelseansvar, klimatförändringar och dess inverkan, hur du själv är den viktigaste komponenten i framtiden, samt riskfilosofi – vad är det? Läs mer om helsalsföreläsningarna och dess huvudpersoner här:


1.
HQ-målet och styrelsens ansvar i aktiebolag

Den 14 december 2017 meddelade Stockholms tingsrätt dom i det s.k. HQ-målet. Andreas Rönnheden var, tillsammans med advokat Harry Bergman, ombud för en av de styrelseledamöter som HQ AB stämt på ett omfattande skadestånd m.m. (uppgående till totalt cirka 3,2 miljarder kronor). Vid seminariet kommer Andreas Rönnheden översiktligt gå igenom HQ-målet och redogöra för några av de rättsliga och praktiska slutsatser man kan dra från tingsrättens dom.​

Andreas Rönnheden
Advokat/partner, Wistrand Advokatbyrå
Advokat Andreas Rönnheden är specialiserad inom kommersiella tvister och bolagsrätt. Han har omfattande erfarenhet som rådgivare avseende ansvarsfrågor, samt att agera ombud i allmän domstol och skiljeförfaranden, med särskild inriktning mot VD- och styrelseansvar samt revisorsansvar och annat professionsansvar jämte försäkringsrelaterade tvister.

 

Jenny Lindbrandt
Financial Lines Major Loss Claims Adjuster, AIG
Jenny Lindbrandt har en juristexamen från Stockholms universitet och har arbetat som skadereglerare på AIG sedan 2009. Jenny hanterar Financial Lines-skador, vilka bland andra innefattar VD- och styrelseansvar, professionsansvar, cyber, anställningsrelaterade krav och förmögenhetsbrott.
Jenny fokuserar på större skador och har djup expertis och bred erfarenhet av att hantera olika typer av VD- och styrelseansvarsskador.


2.
Klimatförändringar: Sverige i ett varmare klimat – fakta eller myt?

Väder och klimat är mer aktuellt än någonsin. Klimatförändringar; vad är sanning och vad är myt? En sak är säker – klimatförändringarna kommer att påverka vårt liv och hälsa, vårt boende, vårt jobb och resande. Madeleine Westin förklarar vad som händer och varför, och tar oss med på en framtidsspaning som ger en prognos av bl.a. fler och svårare stormar, katastrofala översvämningar och torrperiod med skogsbränder under heta sommardagar. Det är bara några fastställda konsekvenser av en varmare värld där risk- och konsekvensanalys kan vara avgörande för en verksamhet.​

Madeleine Westin
Meteorolog, programledare och författare, TV4
Madeleine Westin har arbetat som meteorolog i mer än 20 år, bland annat på TV4. Hon är även kapten inom Försvarsmakten och har föreläst, utbildat och utarbetat väderstrategier för professionella kappseglare, piloter och yrkesmilitärer inom både Flygvapnet och Marinen.
Madeleine har även skrivit flera böcker, artiklar och krönikor om klimat och väder, och var sommarpratare i P1 år 2009.


3.
Inspirationsföreläsning: Framtidens kapital är – du!

I en tid där globaliseringen sträcker sig bortom vårt jordklot, en tid där även Mars snart kommer att vara befolkat, och där jordens resurser snart inte räcker till, spelar det ingen roll hur mycket pengar du har – de kommer ändå inte att räcka. Allt som betyder något är du som person och de resurser du har i dig själv. Det är därför du ska investera i dig själv, din egen lycka och din framgång.

Micael Dahlen
Författare, talare och ekonomiprofessor, Handelshögskolan i Stockholm
Micael Dahlen är författare, talare och ekonomiprofessor vid Handelshögskolan. Han har forskat kring konsumentbeteende, kreativitet och marknadskommunikation, och har föreläst världen över. Micael har blivit utsedd till nummer 10 i världen inom sitt forskningsfält och har blivit framröstad till “näringslivets populäraste föredragshållare”. Han har även erhållit Mensapriset år 2017.


4.
Riskfilosofi bland svarta svanar, elefanter och drak-kungar i den djupt osäkra djungeln av risker

Vad är en risk egentligen? Och hur bör vi hantera möjliga händelser med okända sannolikheter? Att filosofera om risker innebär att både kritiskt granska begrepp och idéer om risker och att försöka hitta bättre sätt att agera i en osäker omvärld. Föreläsningen kommer att ge en översikt över filosofiska aspekter på riskhantering, diskutera begrepp som använts för att beskriva olika typer av risker samt ge förslag på hur man kan hantera risker under stor osäkerhet.​

Per Wikman-Svahn
Forskare, avdelningen för filosofi vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm
Per Wikman-Svahn arbetar som forskare vid avdelningen för filosofi vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Pers forskning handlar om filosofiska aspekter på riskbedömningar och hur vi kan bli bättre på att hantera risker. Han arbetar just nu med forskningsprojekt om extremscenarier, havsnivåhöjning och beslutsfattande under stor osäkerhet.


Ladda ner hela dagens program som PDF här!

Datum:     Torsdag 28 mars 2019

Tid:           08.00–18.00 Konferens

                 18.00–21.00 Mingel och middag

Plats:       City Conference Center – Norra Latin,

                 Drottninggatan 71b i Stockholm

Pris:         1 900 kr exkl. moms för medlem,

                 3 200 kr exkl. moms för icke medlem i SWERMA

Anmälan:  swerma.se senast den 28 februari 2019*


Med bästa hälsningar,

SWERMA, projektgrupp Risk Forum 2019:

Athina Pehrman

Alexander Hansén

Janina Helenius Bylander

Sofia Hidén