, Inlagd av: Michaela Strand Persson

Kategoriserad i: Aktuellt, Konferens, Risk Forum

Vilken session väljer du?

Anmälningarna till Risk Forum 2019 har börjat komma in, och har du inte bokat än, se till att reservera din plats idag!
I år har vi tagit tillbaka våra breakout sessions i programmet för att tillgodose så många olika önskemål som möjligt, och ha en bra bredd under dagen. Vi kommer självklart gå igenom alla sessioner man kan välja mellan lite närmare framöver – och först ut är de tre föreläsningarna i breakout session 1:


1.1

Projektförsäkring ur åtminstone två perspektiv

Projektförsäkringar tecknas numera ofta för stora och komplexa entreprenader. Vilka är drivkrafterna, och vad är det som kännetecknar sådana lösningar? Hur nås bästa lösningen och för vem eller vilka riktar sig försäkringen?

Matias Godin
Risk Manager, NCC
Matias är Risk Manager på NCC. Tillsammans med fyra kollegor driver han ett captive för NCC:s huvudsakliga risker. Matias ansvarar för NCC:s egendomsprogram, projektförsäkringar för stora/komplexa entreprenader, samt för deras skadeförebyggande verksamhet. Matias är civilingenjör, Väg och Vatten, från KTH. Därefter arbetade han några år inom byggindustrin innan han tog steget och började arbeta som riskingenjör på ett försäkringsbolag.

 

1.2
Att säkra kritiska infrastrukturer: gårdagens lösningar och morgondagens problem

Samhällskritiska funktioner såsom energiförsörjning, kommunikation, transport, handel och tillverkning är idag i stor utsträckning beroende av informationsteknologi. Tillförlitliga och säkra IT-system är således en förutsättning för ett väl fungerande samhälle. Presentationen berör tekniska och icke-tekniska aspekter inom cybersäkerhet som påverkar dagens infrastruktur och skiljer gårdagens lösningar från morgondagens.

Simin Nadjm-Tehrani
Professor inom datavetenskap vid Linköpings universitet
Simin Nadjm-Tehrani är professor inom datavetenskap och leder laboratoriet för realtidssystem vid institutionen för datavetenskap vid Linköpings universitet sedan 2000. Hon har varit professor vid University of Luxembourg 2006–2008, och sedan 2015 leder hon ett nationellt center för forskning inom säkerhet för industriella styrsystem (RICS) finansierad av MSB.


1.3
Risk management på bank – hur går man från lagar och krav till att faktiskt göra skillnad?

Under de 10 år som gått sedan finanskrisen har regleringen av den finansiella sektorn ökat lavinartat och idag verkar banker i en av världens mest reglerade branscher. Det finns lagar och regler för i stort sett varje litet moment en bank utför och regleringen sträcker sig långt in i de anställdas privata sfär. Under denna föreläsning får ni en inblick i de utmaningar regleringen inneburit, men framförallt en del praktiska tips på hur man kan samarbeta och vända regelverkskrav till något positivt.

Madelene Brahn
Chef operativ risk, Landshypotek Bank
Madelene Brahn har lång erfarenhet inom banksektorn och hon jobbade aktivt i storbankens handlarrum under finanskrisen, och såg på nära håll konsekvenserna av de brister dagens regelverk vill åtgärda. Hon har de senaste åren jobbat med riskhantering och är idag chef för operativ risk på Landshypotek Bank, en medlemsägd bank som ägs av 40 000 jord- och skogsbrukare där överskottet går tillbaka till deras verksamhet.


 

Ladda ner hela dagens program som PDF här!

Datum:     Torsdag 28 mars 2019

Tid:           08.00–18.00 Konferens

                 18.00–21.00 Mingel och middag

Plats:       City Conference Center – Norra Latin,

                 Drottninggatan 71b i Stockholm

Pris:         1 900 kr exkl. moms för medlem,

                 3 200 kr exkl. moms för icke medlem i SWERMA

Anmälan:  swerma.se senast den 28 februari 2019*


Med bästa hälsningar,

SWERMA, projektgrupp Risk Forum 2019:

Athina Pehrman

Alexander Hansén

Janina Helenius Bylander

Sofia Hidén