, Inlagd av: Ella Nilsson

Kategoriserad i: Aktuellt, Nyheter

sommarbild_webb

Hej alla medlemmar!

Sommaren är här och jag hoppas att alla medlemmar haft en riktigt bra midsommarhelg! Hoppas också att ni som arbetar med förnyelser till den 1 juli är klara nu. Jag måste inleda med att konstatera att midsommarhelgen inleddes på ett mindre bra sätt i och med Brexit. Det är för tidigt att säga vad detta kommer att föra med sig för Europa, för Europas länder och för Storbritannien. Under alla omständigheter blir det nya utmaningar för alla oss som arbetar med risk och försäkring. Vad kommer t.ex. hända med London som har varit det självklara centrat för en stor del av försäkrings­världen och bankvärlden för den delen. Kommer någon annan stad träda fram; Dublin, Frankfurt, Paris, Milano. Är det bara maten och vinet som styr vet jag vad jag skulle välja. Vad kommer Brexit innebära för handeln och industrin i Europa? Något att fundera över när ni ligger i hängmattan eller slappar i solstolen och förhoppningsvis gör något annat än läser policies eller surveys.

Sedan mitt förra sommarbrev för ett år sedan har Europa dessutom blivit väldigt hårt drabbat av terrorism. Nu senast på Atatürk-flygplatsen i Istanbul och för egen del kändes det riktigt otrevligt eftersom jag själv varit där vid ett stort antal tillfällen och då faktiskt imponerats av skalskyddet. Det är bara att konstatera att det inte räckte mot urskiljningslöst dödande. På vårt SWERMAs Risk Forum i mars tog vi upp flera aspekter av terrorismen och andra näraliggande frågor och dessvärre får jag göra ännu ett konstaterande att detta är ett ämne vi kommer vara mer eller mindre tvungna att återkomma under överskådlig tid.

Våren har säkert varit mer eller mindre hektisk för er alla och för egen del har det varit ett stort USA-fokus med allt vad det innebär av utmaningar och skillnader mot Sverige/Europa. Alltid bra att kunna luta sig mot det nätverk som SWERMAs medlemmar utgör.

Som jag skrev i sommarbrevet förra året är det en både en utmaning och en förmån att vara ordförande i en förening vars medlemmar besitter en djup kompetens och ett aldrig sinande intresse när det gäller risk och försäkring. Det är därför det är extra roligt att berätta att arbetet med certifieringen av riskutbildningen som drivs av FERMA har kommit in ett skede i vilket ett antal utbildningsanstalter har blivit ackrediterade. Arbetet går vidare med att hitta de exakta formerna men vi har ett mycket bra samarbete med SSE (Stockholm School of Economics) i denna fråga. Hoppas att vi kan berätta mer om detta efter FERMAs möte den 3 och 4 oktober.

I och med certifieringsprogrammet – och diplomkursen som förmodligen kommer att finnas kvar i sin nuvarande form – kommer mindre energi läggas på den vanliga kurserna. Det har under senare tid också visat sig att intresset för dessa är begränsat.

När det gäller våra nätverksmöten hoppas styrelsen kunna presentera ett program för hösten i september. Dessa möten är traditionellt mycket uppskattade och kan många gånger ge mer matnyttig information än vad ibland väl teoretisk utbildning kan ge.

Jag vill redan nu passa på att ange att ni inte ska planera för något annat den 30 mars än att gå på 2017 Risk Forum. Redan nu ser programmet lovande ut och vi har tagit intryck av den utvärdering som gjordes efter Risk Forum i år. Det finns som alltid utrymme för förbättringar.

Glöm heller inte att kika in på vår hemsida swerma.se som är en ständig källa till användbar information om våra aktiviteter.

Avslutningsvis vill jag önska alla medlemmar en riktigt bra sommar med förhoppningsvis mycket vila och rekreation. Snart nog är det höst igen.

Med de allra bästa hälsningar!

SWERMA

Niclas Nelson

Ordförande