, Inlagd av: Ella Nilsson

Kategoriserad i: Aktuellt, Nyheter

Bästa SWERMA-medlem!

Halva året har gått och tre månader av min ordförandetid i SWERMA. Förhoppningsvis har många av SWERMAs medlemmar en härlig semester att se fram emot nu när vädret verkar ha vänt och förnyelserna per den 1 juli förhoppningsvis är på plats. Innan den riktiga semesterkänslan infinner sig finns dock lite tid för reflektion och framåtblickande. 

Aktiviteter för medlemsnyttan

Att vara ordförande för SWERMA vars medlemmar alla har ett genuint risk och/eller försäkrings­intresse (ofta går dessa hand i hand) är både en utmaning och en förmån. Vi i styrelsen och alla andra aktiva i föreningen strävar hela tiden efter att skapa så mycket medlemsnytta som möjligt genom att arrangera nätverksträffar, kurser, så kallade ”hemma hos”-besök och givetvis vår och IFUs diplomeringskurs. Kronan på verket när det gäller våra aktiviteter vill jag påstå är Risk Forum som planeringsarbetet redan startat för. Notera den 17 mars 2016 i era kalendrar redan nu. Vi vet alla som arbetar dagligen med risk och försäkring att vad som helst kan hända när som helst. Ett av SWERMAs mål är att främja att vi alla kan utveckla vår förmåga att bedöma risk och analysera försäkringsbehov. Ett mycket bra sätt att göra detta på är att delta mer aktivt i våra aktiviteter.

Remissinstans i Solvens 2-fråga

En viktig del i SWERMAs verksamhet är att vi sedan några år tillbaka fungerar som remissinstans i vissa försäkringsrelaterade frågor. Ett av de senaste uppdragen var att uttala sig om Solvens 2-direktivets införande i svensk lag och författning. Våra åsikter blev väl framförda, som många av er vet, men kanske inte alltid beaktade i den mån vi fann befogat. Genomföranderegler och slutlig lagstiftning kommer av allt att döma att tas under höstriksdagen.

The FERMA Certification

En annan viktig fråga som vi arbetar med just nu är ”the FERMA Certification” avseende Risk Managers. Tanken är att det under sommaren ska tas fram ett batteri av frågor som skall analyseras av representanter från varje land som är delaktigt i denna process. Från Sverige kommer vi representeras av mig, Anders Esbjörnsson – ledamot av FERMAs styrelse, min företrädare Fredrik Finnman samt Torgny Bogärde, som länge varit aktiv i frågan.

SWERMA i media

SWERMA kommer även att synas i olika risk- och försäkringsrelaterade bilagor till våra stora dagliga tidningar under hösten. Värdet av att  marknadsföra och öka intresset för SWERMA främjar i förlängningen medlemsnyttan på ett positivt sätt. Det är också min förhoppning att detta ska snappas upp av studenter och personer som befinner sig i början på sina yrkeskarriärer.

Fortsatt satsning på Studentforum

Under hösten kommer vi att jobba för ett ökat intresse av SWERMA hos studenter. Jag tror nämligen det är viktigt med bra återväxt inom vårt område och en klar fördel är att risk och försäkring är så brett att det kan locka till sig personer med olika utbildningsbakgrund.

Håll dig uppdaterad

Vår hemsida, www.swerma.se, är en ständig källa och plattform för användbar information för våra medlemmar. I kalendariet hittar ni våra aktuella och återkommande aktiviteter och jag vill verkligen rekommendera er att regelbundet besöka hemsidan för att hålla er uppdaterade.

Nog pratat från min sida. Nu vill jag passa på att önska alla medlemmar i SWERMA en riktigt bra och avkopplande sommar utan alltför många avbrott.

 

Med de allra bästa hälsningar,

SWERMA 

Niclas Nelson

Ordförande