, Inlagd av: Lennart Mogren

Kategoriserad i: Aktuellt

SWERMAs stadgar säger att Gustaf Hamiltons RM-stipendium skall delas ut till den eller de personer som gjort värdefulla insatser såväl ekonomiskt som funktionellt och i samband med detta har visat god förmåga i uppbyggnad och ledning av en riskhanteringsfunktion eller främjat forskning, utveckling och utbildning och därmed har höjt riskhanteringens anseende och betydelse här i Sverige. Pristagaren eller pristagarna kan komma från såväl privat som offentlig sektor.

Förutom den stora äran delas ett stipendium om 40 000kr ut (tidigare 30 000kr).

Priset kommer att delas ut vid SWERMAs Risk Forum 2022 den 28 april.

Förra pristagaren var som bekant Erik Hassel från Volvo AB. Den 24 augusti 2021 bjöd Erik in SWERMAs medlemmar till en digital ”Hemma-hos” föreläsning. Detta var mycket uppskattat och inspirerande.

För ytterligare information läs vidare på SWERMAs hemsida under rubriken RM-stipendium.

Kommittén skulle önska få ditt förslag så snart som möjligt, dock senast den 25 januari, 2022.

Lämna ditt förslag till antingen till Karl-Johan Rodert eller info@swerma.se.

Med bästa hälsningar,

SWERMA