, Inlagd av: Lennart Mogren

Kategoriserad i: Aktuellt, Annons

ICA Gruppen är ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag med verksamhet inom mat och måltider, bank, apotek, specialvaror och fastigheter. ICAs värderingar grundar sig på enkelhet, engagemang och entreprenörskap. Balansen mellan individens drivkraft och kraften i det gemensamma är en del av vår framgång. Har du vilja och egna idéer finns en mängd möjligheter att lyckas hos oss.

Head of Group Risk Management
Avdelningen Group Risk Management (GRM) arbetar på koncernnivå. Head of Group Risk Manager ansvarar för en funktion som bildades 2015 och som består av ytterligare sex medarbetare med olika expertområden; ERM, Loss Prevention, Informationssäkerhet, Kontinuitet, Säkerhet samt Försäkring.

GRM svarar för koncernens samlade riskrapportering och koordinering. Gruppen agerar som rådgivande specialister, koordinerar koncernens riskarbete, skapar arenor för erfarenhetsutbyte mm. Det operativa ansvaret för riskhantering ligger på verksamhetsnivå hos dotterbolagen som tillsammans representerar en bredd av verksamheter. Totalt arbetar ca 50 medarbetare inom koncernen med riskhantering ur olika perspektiv.

Head of GRM leder och utvecklar avdelningens, och därmed hela koncernens, samlade riskarbete. I det dagliga arbetet leder Head of GRM kunniga specialister, prioriterar gruppens arbete och insatser, säkerställer att omvärldsbevakning leder till adekvata förbättringar, att ramverk, styrmodeller, process mm leder i önskad riktning,

Head of GRM rapporterar till koncernens chefsjurist samt till koncernens GRM-kommitté. Relevant rapportering och resultatinriktad samverkan med koncernledning och styrelse är avgörande för framgång i arbete.

Kvalifikationer
För att lyckas i rollen som krävs akademisk utbildning samt flerårig erfarenhet av riskarbete ur brett perspektiv. Rollen förutsätter erfarenhet av kvalificerade riskfrågor i komplexa organisationer. Erfarenhet av ledarskap och förändringsarbete är tydligt meriterande.

Rollen som Head of GRM är kontaktintensiv och spänner över en bredd av verksamhetsområden. Förmåga att skapa förtroendefulla relationer och att bygga nätverk är centrala parametrar för att vår nya Head of GRM ska trivas och lyckas i detta viktiga ledaruppdrag. Uppgiften ställer också krav på att arbeta med god struktur, omvärldsorientering och uthållighet grundat i analytisk förmåga.

Placeringsorten är Solna.

Ansökan
Låter det intressant? Anmäl ditt intresse via länk:
https://www.advice-es.com/uppdrag/head-of-group-risk-manager/
Urval sker fortlöpande så vi är tacksamma för din ansökan snarast. Vi samarbetar med Advice Executive Search i denna rekrytering. För frågor gällande tjänsten kontakta Oskar Servenius. os@advice-es.com. 070-355 03 73.